Báo cáo tháng 01 và chương trình hoạt động thang 02 năm 2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/03/2014 15:26 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Danh Coi
 UBND XÃ ĐÔNG HƯNG B           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

TRƯỜNG TH DANH COI                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

                                                                      Đông Hưng B, ngày12 tháng  02  năm 2014

  Số : 08 -BC
   
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2014
và chương trình công tác tháng 02/2014
Phần thứ nhất
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2014
I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
-Tất cả cán bộ đảng viên, giáo viên lập trường chính trị tư tưởng vững vàng,  đa số đảng viên, giáo viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
-Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
-Thực hiện tốt cuộc vận đông “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động Hai không với 4 nội dung và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- -Tất cả cán bộ đảng viên, giáo viên thực hiện tốt Nghị quyết 32 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.
II- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:
1- Công tác chuyên môn:
-Các khối lớp ổn định nề nếp dạy và học.
-Tham gia nghiêm túc Hội thi GVDG cấp huyện bài kiểm tra năng lực (đạt 7/8 GV).
-Giáo viên dự giờ, thao giảng, trình duyệt hồ sơ đúng theo quy định.
-Kiểm tra đột xuất 4 giáo viên, đa số giáo viên thực hiện chưa nghiêm túc quy chế chuyên môn.
-Tiến hành cập nhật dữ liệu phổ cập năm 2013.
-Bảo quản tốt cơ sở vật chất ở các điểm trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
-Hoàn thành hồ sơ kiểm kê tài sản năm 2013.
-Đa số cán bộ đảng viên, giáo viên thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2013.
-Bộ phận kế toán quyết toán đúng theo quy định, nhận cấp phát lương tháng 01+ 02 cho cán bộ giáo viên kịp thời.
2- Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:
2.1- Công tác xây dựng Đảng:
- Thường xuyên theo dõi việc chấp hành học tập và quán triệt NQTW Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của CBCC-VC; việc học tập theo chuyên đề đã đăng ký của đảng viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tất cả đảng viên thực hiện tốt việc khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình.
2.2- Công đoàn:
- Phối hợp cùng chính quyền tiếp tục công tác tuyên truyền vận động đoàn viên Công đoàn  thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền vận động đoàn viên Công đoàn không uống rượu bia khi tham gia giao thông.
- Kiện toàn hồ sơ Công đoàn.
- Tham gia họp mặt giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguên đán do Công đoàn SGD Kiên Giang và PGD An Minh phối hợp tổ chức.
- Tiếp tục vận động CBGV đóng góp lộ GTNT năm 2014 và các loại quỹ từ thiện năm 2014.
- Vận động thu quỹ mệnh sự năm 2014 (50.000đ/người/năm); Quỹ phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014 (6.000đ/người/năm).
- Phối hợp cùng chính quyền tặng quà tết cho CBGV nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.
2.3- Đoàn TN:
-Tuyên truyền trong cán bộ đoàn viên về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
-Kết hợp cùng với Đội tổ chức cho học sinh thi tô tượng, vẽ tranh mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014.
-Tham gia liên hoan “Văn nghệ, Vẽ tranh, Tô tượng, và Thời trang” chủ đề  “Xuân Giáp Ngọ” năm 2014 do huyện tổ chức đạt giải Ba môn tô tượng, 2 giải Ba môn thời trang.
3- Công tác CNTT:
          Hoàn thành các loại báo cáo thống kê CNTT theo quy định.
          Cập nhật văn bản, email thường xuyên, sử dụng có hiệu quả văn phòng trực tuyến online ofice trang web của phòng Giáo dục An Minh.
          Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống email trên miền @anminh.edu.vn.
4- Công tác khác:
Tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể, phụ huynh vận động học sinh đi học đều nhằm duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng.
III- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:                                                  
1- Về ưu điểm:
Tất cả cán bộ đảng viên, giáo viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tư tưởng ổn định, phẩm chất đạo đức tốt. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung. Thực hiện tốt việc vui xuân tiết kiệm, lành mạnh, không tham gia các tệ nạn xã hội.
Đa số CBGV thực hiện tốt Quy chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc ngày giờ công của nhà trường đề ra. Có ý thức trách nhiệm cao trong nhiệm vụ được giao. Tham gia tốt các phong trào do nhà trường, ngành tổ chức. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2013.
2- Về hạn chế:
          -Một vài đoàn viên chưa tích cực trong công tác vệ sinh trường lớp.
          -Một số giáo viên thực hiện hồ sơ chuyên môn chưa đầy đủ, soạn giảng chưa đúng theo chương trình.
          -Còn một vài cán bộ đảng viên, giáo viên chưa nộp thuế năm 2013 theo quy định.
 
Phần thứ hai
Chương trình công tác tháng 02 năm 2014
          Căn cứ vào chương trình chỉ đạo tháng 02 năm 2014 của Đảng uỷ xã Đông Hưng B;
          Căn cứ vào chương trình công tác tháng của PGD An Minh.
          Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường TH Danh Coi;        
 Nay nhà trường đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong tháng 02/2014 cụ thể như sau:     
I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:
-Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2013.
-Tiếp tục thực hiện cuộc vận đông “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động Hai không với 4 nội dung và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
-Thông qua thông tin tư tưởng, thời sự, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm giáo dục tốt chính trị tư tưởng, ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, giáo viên trong nhà trường.
II- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:
1- Công tác chuyên môn:
-Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học đúng theo kế hoạch, chương trình quy định.
-Tham gia Hội thi GVDG cấp huyện giảng dạy 02 tiết thực hành.
-Tham gia Hội thi Đồ dùng dạy học cấp huyện.
-Đón tổ thanh tra chuyên đề Phòng Giáo dục.
-Tiếp tục chỉ đạo các khối tổ chức thao giảng, sinh hoạt tổ khối, dự giờ thăm lớp, duyệt hồ sơ sổ sách theo quy định.
-Tiếp tục dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên theo Quyết định 14 của Bộ Giáo dục.
-Tiếp tục kiểm tra thường xuyên, đột xuất giáo viên ở các điểm.
-Tăng cường phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.
-Tiếp tục cập nhật dữ liệu phổ cập năm 2013 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục.
-Tiếp tục bảo quản tốt cơ sở vật chất ở các điểm trường.
-Vận động cán bộ đảng viên, giáo viên thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2013.
2- Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:
2.1- Công tác xây dựng Đảng:
-Thường xuyên theo dõi kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh trong đảng viên và giáo viên.
-Tiếp tục theo dõi việc cán bộ đảng viên khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình năm 2013.
2.2- Công đoàn:
-Tiếp tục phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền vận động đoàn viên Công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
.         -Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan.
-Theo dõi việc thực hiện ngày giờ công của cán bộ giáo viên.
-Thăm hỏi kịp thời khi cán bộ giáo viên gặp khó khăn, bị ốm đau (nếu có).
-Vận động thu quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2014 (40.000đ/người/năm).
2.3- Đoàn TN:
-Tiếp tục tuyên truyền trong đoàn viên về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
-Chỉ đạo Đội thực hiện tốt công tác vệ sinh lớp học, khuôn viên trường học.
3- Công tác khác:
Tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể, phụ huynh vận động học sinh đi học đều nhằm duy trì sĩ số, vận động những học sinh bỏ học trở lại lớp.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 01/2014 và chương trình công tác tháng 02/2014 của chi bộ. Đề nghị các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 Nơi nhận                                                                                HIỆU TRƯỞNG
-UBND xã Đông Hưng B;                                                                                 Đã ký
-PGD An Minh;
-Lưu VP.                                                                                                 Nguyễn Hoàng Khởi

TẢI VỀ!


Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Khởi
Nguồn tin: Trường TH Danh Coi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

  • FEG (06/03/2014)

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 64
  • Tháng hiện tại: 1680
  • Tổng lượt truy cập: 720080

Liên kết